Περίσταλσις

Περιστάλση (από τα Ελληνικά. Περισταλτικός - σύλληψη και συμπίεση) - μια κυματοειδής συστολή των τοιχωμάτων των κοίλων σωληνοειδών οργάνων του γαστρεντερικού σωλήνα ή άλλων συστημάτων (ουρητήρες, σάλπιγγες κ.λπ.), συμβάλλοντας στην προώθηση του περιεχομένου τους από την «είσοδο» του οργάνου στην «έξοδο».

Οισοφαγική περίσταση

Για τον οισοφάγο, η περισταλτική είναι ο κύριος τύπος κινητικής δραστηριότητας. Η ταχύτητα διάδοσης του περισταλτικού κύματος στον οισοφάγο είναι περίπου 3-5 cm ανά δευτερόλεπτο.

Διάκριση μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς περισταλτικής του οισοφάγου. Η πρωτογενής εμφανίζεται αμέσως μετά τη διέλευση ενός βλωμού από τον ανώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα. Δευτερεύουσα είναι μια αντίδραση στο τέντωμα ενός βλωμού του τοιχώματος του οισοφάγου.

Στον οισοφάγο, υπάρχει επίσης η λεγόμενη περισταλτική «καθαρισμό», η οποία δεν σχετίζεται με την κατάποση και είναι αντίδραση στον ερεθισμό του τοιχώματος του οισοφάγου με υπολείμματα τροφών ή παλινδρόμηση που εισέρχεται στον οισοφάγο από το στομάχι κατά τη διάρκεια γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.

Περιστάλλωση του στομάχου
Εντερική κινητικότητα

Η εντερική κινητική δραστηριότητα είναι πολύ διαφορετική και η περισταλτική είναι μόνο ένας τύπος εντερικών συστολών..

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που διεγείρεται από τα τρόφιμα, διάφοροι τύποι περισταλτικών κυμάτων διαδίδονται στο λεπτό έντερο, οι οποίοι διαφέρουν στην ταχύτητα διέλευσης μέσω του εντέρου. Διακρίνετε μεταξύ πολύ αργών, αργών, γρήγορων και γρήγορων περισταλτικών συστολών. Τα περισσότερα περισταλτικά κύματα σχηματίζονται στο δωδεκαδάκτυλο, αλλά υπάρχουν εκείνα που εμφανίζονται στο νήστιδα και στον ειλεό. Ταυτόχρονα, αρκετά περισταλτικά κύματα μπορούν να κινηθούν κατά μήκος του λεπτού εντέρου..

Κατά τη διάρκεια της πεπτικής περιόδου, μεταναστευτικά κινητικά συμπλέγματα εξαπλώθηκαν στο λεπτό έντερο, το οποίο περιέχει επίσης περισταλτικά κύματα.

Στο παχύ έντερο, η ταχύτητα της κίνησης του χωνευμένου φαγητού είναι μικρότερη από ό, τι σε άλλα μέρη του εντέρου. Η περισταλτικότητα στο παχύ έντερο διαρκεί λιγότερο χρόνο από το υπόλοιπο έντερο.

Εμφανίζεται περισταλτικότητα του παχέος εντέρου και άλλων εντέρων, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης του γαστροκολικού αντανακλαστικού μετά την πλήρωση του στομάχου με τροφή. Επίσης, ισχυρές προωστικές περισταλτικές συστολές εμφανίζονται στο παχύ έντερο 3-4 φορές την ημέρα, προωθώντας το περιεχόμενο του εντέρου προς τον πρωκτικό σωλήνα.

Περισταλτική συχνότητα

Οι συχνότητες των περισταλτικών κυμάτων καθορίζονται από τις συχνότητες των λεγόμενων αργών κυμάτων που προκύπτουν στους λείους μύες των τοιχωμάτων των κοίλων οργάνων του πεπτικού σωλήνα και καθορίζονται από ειδικούς βηματοδότες - συσσώρευση νευρικών κυττάρων, μεταξύ των οποίων τα ενδιάμεσα κύτταρα Kakhal παίζουν κυρίαρχο ρόλο.

Οι κανονικές συχνότητες των περισταλτικών κυμάτων, σε κύκλους ανά λεπτό, είναι οι εξής: στο στομάχι - 2–4, στο δωδεκαδάκτυλο - 10–12, στο νήσο –– 9–12, στον ειλεό –– 6–8, στο παχύ έντερο –– περίπου 0, 6, καθώς και 3-4 και 6-12, στο ορθό - περίπου 3, στο σφιγκτήρα του Oddi - 3-6. Μια μη επεμβατική μέθοδος για τη μελέτη της κινητικότητας του γαστρεντερικού σωλήνα, με βάση τη διαδερμική καταγραφή των ηλεκτρικών δυνατοτήτων των προαναφερθέντων αργών κυμάτων, ηλεκτρογαστρεντερογραφία, χρησιμοποιεί ουσιαστικά το γεγονός ότι οι συχνότητες συστολής διαφόρων οργάνων του γαστρεντερικού σωλήνα, που καθορίζονται από διαφορετικούς βηματοδότες, είναι διαφορετικές.

ΠΕΡΙΣΤΑΛΣΙΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΛΙΚΟΣ (ελληνική, περισταλτική κάλυψη, συμπίεση) - ρυθμικές συσπάσεις των τοιχωμάτων του οισοφάγου, του στομάχου, των εντέρων, του ουρητήρα και άλλων κοίλων οργάνων, παρέχοντας κίνηση του περιεχομένου τους στην ουραία κατεύθυνση.

Η βάση της περισταλτικής κίνησης είναι ένα κύμα συντονισμένης συστολής κυκλικών και διαμήκων λείων μυών, που εξαπλώνεται κατά μήκος του οργάνου. Πριν ξεκινήσει η περισταλτική συστολή, το τοίχωμα χαλαρώνει κάπως, γεγονός που διευκολύνει την κίνηση του περιεχομένου προς την κατεύθυνση του περισταλτικού κύματος. Στο στομάχι και τα έντερα, οι περισταλτικές συστολές αλληλεπικαλύπτονται με άλλους τύπους μυϊκής δραστηριότητας, ιδίως με ρυθμικές τμηματικές συστολές. Το РиТхМ και η ταχύτητα διάδοσης των περισταλτικών κυμάτων δεν είναι τα ίδια σε διάφορα μέρη του κίτρινου-kish. έκταση.

Ο μηχανισμός του Ρ. Ως συντονισμένες συστολές των διαμήκων και κυκλικών στρωμάτων λείου μυός μελετήθηκε στο παράδειγμα των εντέρων P. Το 1899, οι Beiliss (W. M. Wow-liss) και E. Starling διαπίστωσαν ότι η απόκριση του λεπτού εντέρου στον τοπικό ερεθισμό συνίσταται σε συστολή που συμβαίνει πάνω από τη θέση ερεθισμού και χαλάρωσης που παρατηρείται κάτω από την περιοχή διέγερσης. Αυτό το φαινόμενο ονομάστηκε «νόμος του εντέρου». Σύμφωνα με αυτό, το εντερικό Ρ συνίσταται σε διαδοχικές συσταλτικές αντιδράσεις του εντερικού τοιχώματος σε τοπικά ερεθίσματα. Το Chyme (βλ.), Διεγείροντας το τοίχωμα του εντέρου, πάνω από το σημείο του ερεθισμού προκαλεί τη συστολή του και κάτω - χαλάρωση. σε ένα νέο σημείο στο έντερο, το chyme διεγείρει έναν νέο κύκλο συστολής των λείων μυών, και έτσι οι μάζες των τροφίμων κινούνται κατά μήκος του εντέρου. Αργότερα, το 1902, ο W. Kennon έδειξε ότι ο «νόμος του εντέρου» βασίζεται στο μυϊκό αντανακλαστικό, το οποίο πραγματοποιείται με τη συμμετοχή νευρικών δομών που είναι ενσωματωμένες στο ενδομυϊκό πλέγμα και το υποβλεννογόνο πλέγμα (βλ. Έντερο). Αυτό αποδείχθηκε σε πειράματα με την καταστολή του αντανακλαστικού με τη δράση της κοκαΐνης ή της νικοτίνης στην οροειδή μεμβράνη ή με τη νοοκατανομή του εντερικού υποβλεννογόνου, ως αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε παραβίαση της αυστηρής κατεύθυνσης της κίνησης των κυμάτων συστολής: άρχισαν να εξαπλώνονται τόσο στην ουρά όσο και στη στοματική κατεύθυνση. Η κίνηση των περισταλτικών κυμάτων μόνο στην ουραία κατεύθυνση εξηγείται, πρώτον, από την ύπαρξη κλίσης συχνότητας αυθόρμητων ρυθμικών συστολών του εντέρου (το δωδεκαδάκτυλο έχει την υψηλότερη συχνότητα ρυθμικών συστολών και ο ειλεός είναι ο χαμηλότερος) και, δεύτερον, όπως φαίνεται από τον P.G. Bogach (1974), διατήρηση της πολικότητας (κατευθυντικότητας) της διάδοσης κυμάτων από βηματοδότες του ρυθμού των εντερικών συστολών (βλ. Βηματοδότη). Ένας από αυτούς τους βηματοδότες βρίσκεται στο δωδεκαδάκτυλο στη συμβολή της χολής και των μικρών παγκρεατικών αγωγών, ο άλλος στον ειλεό.

Η κανονιστική επίδραση στο P. έχει γ. ν S.: Οι συμπαθητικές ίνες αναστέλλουν κυρίως τις παρασυμπαθητικές ίνες κυρίως διεγείρουν την περισταλτική δράση. Κατά συνέπεια, η αδρεναλίνη και η νορεπινεφρίνη αναστέλλουν το Ρ. Και η ακετυλοχολίνη διεγείρει το Ρ., Έχει διφασική επίδραση στο Ρ. Πολλές βιολογικώς δραστικές ουσίες επηρεάζουν επίσης την P. - σεροτονίνη, την ισταμίνη, την ουσία P, τη βραδυκινίνη (διεγείρουν την περισταλτική δραστηριότητα), την πιτουτρίνη, την οξυτοκίνη (αναστέλλουν την P.). Σε διάφορα τμήματα του c. ν με. (υποθάλαμος, αμυγδαλή, ακραία περιοχή) υπάρχουν κέντρα που μπορούν να διεγείρουν ή να αναστέλλουν τον P. Ο εγκεφαλικός φλοιός συμμετέχει επίσης στη ρύθμιση της περισταλτικής δραστηριότητας, η οποία επιβεβαιώθηκε σε ζώα με τη μέθοδο των ρυθμισμένων αντανακλαστικών και σφηνών, με παρατηρήσεις (υπό την επίδραση φόβου, άγχους, ο χαρακτήρας πόνου P. άλλαξε). Στο λεπτό έντερο υπό την επήρεια καθαρτικών, κλύσματα * ασφυξία, ονομάζεται λεγόμενο. γρήγορη περισταλτικότητα (περισταλτική ώθηση), προωθώντας γρήγορα το περιεχόμενο του εντέρου.

Μερικές φορές υπάρχει αντιπλαστική, δηλαδή, η κίνηση του κύματος των συστολών στην αντίθετη κατεύθυνση. Κανονικά, στο λεπτό έντερο και στο στομάχι δεν υπάρχει αντι-περισταλτική, αλλά είναι η φυσιόλη, μια ιδιότητα του παχέος εντέρου, παρέχοντας καθυστέρηση στο περιεχόμενό του και καλύτερη πέψη των τροφίμων. Η αντιπαράσταση του λεπτού εντέρου και του στομάχου συμβαίνει λόγω της παθολογίας του αντίστοιχου οργάνου (συμφύσεις, πίεση όγκου και άλλες αιτίες), καθώς και με έμετο.


Βιβλιογραφία: Klimov P.K. Λειτουργικές σχέσεις στο πεπτικό σύστημα, JI., 1976; Physiology of Digestion, εκδ. A.V. Soloviev, JI., 1974; Physiology of Digestion, εκδ. V.N. του Chernigov, σελ. 474, JI., 1974; Σε 1 s s W. M. a. S t a g 1 i n g E. H. Οι κινήσεις και η ενδοχώρα του παχέος εντέρου, J. Physiol. (Lond.), V. 26, σελ. 107, 1901; Γκανόν Β. Περιστάλλωση, κατακερματισμός και μυεντερικό αντανακλαστικό, Amer. J. Physiol., V. 30, σελ. 114, 1912 - 1913.

Ορισμός της περισταλτικής

Αυτό είναι γνωστό ως περισταλτική κίνηση συστολής, η οποία σταδιακά αναπτύσσει ορισμένα όργανα για να επιτρέψει τη διέλευση του στοιχείου. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται περισταλτική..

Επομένως, η περισταλτικότητα είναι η ικανότητα των οργάνων που απαρτίζουν το πεπτικό σύστημα και του ουροποιητικού συστήματος να αναπτύξουν ορισμένες κινήσεις που σας επιτρέπουν να μετακινηθείτε, ανάλογα με τις περιστάσεις, σε ένα βλωμό τροφής, χολή ή ούρα.

Χάρη στην περισταλτικότητα, το φαγητό μπορεί να έρθει με διάφορους τρόπους από το στόμα έως τον πρωκτό. χολή για να περάσει από το κυστίδιο στο δωδεκαδάκτυλο. και ούρα, από τα νεφρά έως την ουροδόχο κύστη. Η συστολή και η χαλάρωση αναπτύσσονται μέσω ινών λείου μυός.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η περισταλτική είναι μια διαδικασία την οποία ένα άτομο αναπτύσσει ακούσια και αυτόματα. Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξή του δεν παρατηρείται, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να αισθανθείτε την κίνηση στην κοιλιά.

Το περιεχόμενο μετατοπίζεται μέσω μιας σειράς κυκλικών κυμάτων που τους επιτρέπουν να κινούνται προς τα κάτω σε διαστήματα που αποδεικνύονται κανονικά. Κατά συνέπεια, οι συστολές διατηρούν έναν συγκεκριμένο ρυθμό και καθορίζονται σε συναυλία, αναγκάζοντας τα τρόφιμα ή άλλα στοιχεία να προχωρήσουν.

Στην περίπτωση της εντερικής κινητικότητας, όταν μειώνεται ή αναπτύσσεται με δυσκολία, εμφανίζεται δυσκοιλιότητα. Αυτό σημαίνει ότι η εκκένωση των κοπράνων δεν πραγματοποιείται σε κανονική συχνότητα, προκαλώντας διάφορες δυσφορίες και διαταραχές. Αυτά τα προβλήματα περιστάσεως μπορεί να προκληθούν από δίαιτα, άγχος ή άλλες αιτίες..

Αυτό το φαινόμενο είναι επίσης γνωστό ως εντερική κινητικότητα και, όπως μπορείτε να δείτε, είναι θεμελιώδες για το ανθρώπινο σώμα. Για αυτόν τον λόγο, μερικές φορές όταν προκύπτουν ορισμένες συνθήκες που καθιστούν δύσκολη ή αδύνατη, είναι απαραίτητο να αρχίσετε να αναλαμβάνετε δράση. Έτσι, για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν διάφορες φυσικές μέθοδοι που συμβάλλουν σε αυτό, μεταξύ των οποίων θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
-Για μια δίαιτα όπου οι τροφές με ίνες έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ειδικότερα, μια καλή επιλογή είναι να αυξήσετε την πρόσληψη φρούτων και λαχανικών..
-Φροντίστε να πίνετε άφθονο νερό την ημέρα, τουλάχιστον 1, 5 λίτρα.
- Είναι επίσης σημαντικό να αφήσετε τον καθιστικό τρόπο ζωής. Είναι απαραίτητο το άτομο να κάνει τις ασκήσεις κάθε μέρα, καθώς αυτό θα του επιτρέψει να βελτιώσει την πέψη και να διευκολύνει τη μετάβαση στο μπάνιο.
- Πιστεύεται ότι μια άλλη μέθοδος που βελτιώνει την περιστροφή είναι να διατηρείται το άγχος υπό έλεγχο. Και μπορεί, σε πολλές περιπτώσεις, να υποφέρετε από δυσκοιλιότητα, για παράδειγμα.

Τα άτομα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της περισταλτικής πάσχουν από τα ακόλουθα συμπτώματα:
Αναταραχή που μπορεί να συμβεί αμέσως όταν τρώνε ή περνούν καλά.
-Pyriosis, η οποία ορίζεται ως ένας πυρήνας τύπου καύσης.
-Η δυσφαγία είναι ένα από τα πιο κοινά συμπτώματα και αναγνωρίζεται ως αξιοσημείωτη δυσκολία στην κατάποση. Είναι συνήθως διαλείπουσα.
Ο πόνος στο στήθος, ο οποίος μπορεί να έχει διαφορετικό βαθμό σοβαρότητας και, στις περισσότερες περιπτώσεις, οδηγεί ένα άτομο στην ανάγκη να συμβουλευτεί έναν γιατρό.

Τι είναι η εντερική κινητικότητα και πώς να το βελτιώσουμε

Τα έντερα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πεπτικού συστήματος. Αυτό το σώμα έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί πολλές λειτουργίες, δηλαδή: την πέψη και την αφομοίωση των τροφίμων, την απορρόφηση βιταμινών και θρεπτικών ουσιών. Οι δυσλειτουργίες στη λειτουργία του εκδηλώνονται με τα αντίστοιχα σημάδια: μετεωρισμός, κόπρανα, πόνο, δηλητηρίαση και επιδείνωση της γενικής κατάστασης. Ένας σημαντικός ρόλος διαδραματίζεται από την εντερική περισταλτική, η οποία διασφαλίζει την κινητική του λειτουργία, τη μετακίνηση των τροφίμων από το στομάχι στον πρωκτό.

Εάν τα εντερικά τοιχώματα συστέλλονται σπάνια και ασθενώς, τότε υπάρχει μειωμένη περισταλτικότητα, με αυξημένες συστολές - αυξημένη κινητικότητα. Και οι δύο καταστάσεις χρειάζονται διόρθωση και σωστή θεραπεία. Είναι απαραίτητο να αλλάξετε τη διατροφή, να εστιάσετε στη σωματική δραστηριότητα. Όλα τα θεραπευτικά μέτρα λαμβάνονται υπό την επίβλεψη του θεράποντος ιατρού..

Τι είναι η περισταλτικότητα

Η εντερική περισταλτική είναι ένα είδος συστολής που μοιάζει με κύματα των τοιχωμάτων του οργάνου, παρέχοντας διέλευση του κομματιού τροφής στην έξοδο. Αυτή η διαδικασία παίζει καθοριστικό ρόλο σε ολόκληρη τη διαδικασία πέψης. Η κινητική λειτουργία του κοίλου οργάνου παρέχει την κίνηση των χωνευμένων τροφίμων. Οι λείοι μύες εμπλέκονται στη διαδικασία, οι οποίες βρίσκονται σε δύο στρώσεις στα εντερικά τοιχώματα. Λόγω του γεγονότος ότι σε ένα στρώμα οι μυϊκές ίνες διατάσσονται κυκλικά και στο δεύτερο - κατά μήκος, δημιουργούνται οι αντίστοιχες κινήσεις που σχηματίζουν περισταλτικό κύμα, η συχνότητα του οποίου έχει διαφορετικούς δείκτες σε όλα τα μέρη του σώματος.

Στο λεπτό έντερο υπάρχουν διάφοροι τύποι κυμάτων που διαφέρουν μεταξύ τους. Η ταχύτητα της διέλευσης τους μπορεί να είναι ομαλή, αργή, γρήγορη και επίσης γρήγορη. Όσον αφορά το παχύ έντερο, το κομμάτι του φαγητού κινείται πολύ πιο αργά, έτσι η ταχύτητα των ίδιων των κυμάτων μειώνεται. Πολύ ισχυρές συσπάσεις εμφανίζονται αρκετές φορές την ημέρα, είναι αυτοί που ωθούν τα τρόφιμα στον πρωκτό.

Οι κινήσεις στο παχύ έντερο εμφανίζονται μετά την πλήρωση της κοιλότητας του στομάχου. Όσον αφορά τον κανόνα των περισταλτικών συστολών και των κυμάτων, οι δείκτες είναι οι εξής:

 • ορθό - 3 συστολές ανά λεπτό.
 • άνω και κάτω τελεία - 4-12 συστολές.
 • το δωδεκαδάκτυλο - περίπου 12 συστολές σε ένα λεπτό.
 • λεπτό έντερο - τουλάχιστον 9-12 φορές.

Εάν διαταραχθεί η κινητικότητα του εντέρου, η απορρόφηση βιταμινών και μετάλλων αναστέλλεται αισθητά, η τροφή περνά από το έντερο με δυσκολία και αναπτύσσεται δυσκοιλιότητα. Αυτή η κατάσταση απαιτεί επείγουσα θεραπεία, διαφορετικά η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Στο πλαίσιο της βραδύτερης περισταλτικότητας, τα τρόφιμα συσσωρεύονται, καθιστώντας ένα πυθμένα τοξινών και βακτηρίων, παρασίτων. Εάν η θεραπεία δεν ξεκινήσει εγκαίρως, η παθολογία προκαλεί ορισμένες ασθένειες του πεπτικού σωλήνα.

Αιτίες παθολογίας

Η εντερική περισταλτική μειώνεται και αυξάνεται. Οι αιτίες της αδύναμης περισταλτικότητας είναι τέτοιοι παράγοντες:

 • ακατάλληλη ή μη ισορροπημένη διατροφή
 • η παρουσία χρόνιων παθήσεων του γαστρεντερικού σωλήνα.
 • ηλικία;
 • γενετική προδιάθεση;
 • κακοήθη / καλοήθη νεόπλασμα στην εντερική κοιλότητα.
 • χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή κοιλότητα
 • θεραπεία με φάρμακα που αποδυναμώνουν την κινητικότητα των οργάνων.
 • διαταραχές στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Για την ομαλοποίηση της περισταλτικής, χρειάζονται φάρμακα και δίαιτα. Χωρίς αποτυχία, τρόφιμα που ενισχύουν την περισταλτική συμπεριλαμβάνονται στη διατροφή. Η κύρια αιτία της απόφραξης των κινήσεων του εντέρου είναι τα λάθη στη διατροφή. Το συχνό σνακ, η κατάχρηση γρήγορου φαγητού, ο καφές και τα ανθρακούχα ποτά μπορούν να προκαλέσουν αυτήν την παθολογία. Τα τρόφιμα με άμυλο και αλεύρι περιέχουν πολλά σάκχαρα, λίπη, τα οποία συμβάλλουν στη διαδικασία της ζύμωσης, σάπια στο έντερο.

Στο πλαίσιο του υποσιτισμού, οι τοξίνες διεισδύουν στην κοιλιακή κοιλότητα μέσω του παχέος εντέρου, η οποία προκαλεί δηλητηρίαση του ήπατος και των νεφρών. Τέτοιοι παράγοντες προκαλούν σκωρία του σώματος, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί στο σχηματισμό κοπράνων που καταστρέφουν τη βλεννογόνο μεμβράνη, επικαλύπτοντας τον εντερικό αυλό. Όταν η περισταλτική απουσιάζει, ένα άτομο πάσχει από χρόνια δυσκοιλιότητα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε στασιμότητα του αίματος στη λεκάνη, στο σχηματισμό όγκων και πολύποδων, αιμορροΐδων.

Για να λειτουργούν σωστά τα έντερα, πρέπει να οργανώνεται η σωστή διατροφή, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία τροφών που αυξάνουν την περισταλτικότητα στη διατροφή. Διατροφικές ίνες που περιέχονται σε λαχανικά και φρούτα, γαλακτοκομικά προϊόντα, δημητριακά βοηθούν σε αυτό. Για να βελτιώσετε την κινητικότητα, πρέπει να εκτελέσετε κατάλληλες σωματικές ασκήσεις, που αποτελούνται από ασκήσεις προθέρμανσης και πρωινού, βόλτες στον καθαρό αέρα. Η περισταλτικότητα αναστέλλεται σε άτομα προχωρημένης ηλικίας, λόγω ταυτόχρονης παθολογίας, ατροφίας του μυϊκού τόνου, ορμονικών παραγόντων.

Μπορεί επίσης να υπάρχει αυξημένη εντερική κινητικότητα, παρέχοντας σοβαρό ερεθισμό του βλεννογόνου του οργάνου. Προκαλείται από ορισμένα αντανακλαστικά, στα οποία συμμετέχουν το νευρικό σύστημα και το εγκεφαλικό στέλεχος. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει ένα χαλαρό σκαμνί, που προκαλείται από την ταχεία κίνηση του κομματιού των τροφίμων. Η γρήγορη εντερική περίσταση παρατηρείται σε πολλές παθολογίες του γαστρεντερικού σωλήνα, της ογκολογίας και της δυσβολίας. Η ενεργή διαδικασία ζύμωσης προκαλεί το σχηματισμό υπερβολικών αερίων, μετεωρισμός, συμβάλλοντας στην επέκταση του εντέρου.

Η περισταλτικότητα μπορεί να ενταθεί στο νευρικό έδαφος - λόγω φόβου, ενθουσιασμού ή υπερβολικής πίεσης. Αυτή η εκδήλωση συμβαίνει επίσης στο πλαίσιο των μη αφομοιωμένων τροφίμων που διατίθενται στην κοιλότητα του στομάχου. Η διάρροια που παρατηρείται σε αυτήν την περίπτωση ονομάζεται γαστρογενής διάρροια..

Πώς να βελτιώσετε και να βελτιώσετε την περισταλτικότητα

Κατά τη θεραπεία τέτοιων παθήσεων, είναι σημαντική μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει τη λήψη φαρμάκων, την εκτέλεση ειδικών σωματικών ασκήσεων και τη διατροφή. Ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα παρατηρείται όταν χρησιμοποιείτε λαϊκές θεραπείες, δηλαδή αφέψημα, βάμματα, μείγματα που βοηθούν στην ενίσχυση και επιτάχυνση της εντερικής κινητικότητας.

Οι γιατροί συνταγογραφούν φάρμακα που έχουν διεγερτικό αποτέλεσμα. Είναι απαραίτητα για την αύξηση του μυϊκού τόνου του πεπτικού οργάνου, καθώς και για την ενίσχυση της κινητικότητάς του. Σε αυτήν την περίπτωση, συνταγογραφείτε βαζοπρεσίνη, ασεκλιδίνη, καθώς και προζερίνη.

Απαγορεύεται αυστηρά η λήψη φαρμάκων χωρίς τη συγκατάθεση ιατρού..

Η ενίσχυση της περισταλτικής βοηθά τα καθαρτικά, τα οποία καθαρίζουν τα έντερα επιταχύνοντας τις συστολές. Επί του παρόντος, διατίθενται πολλές ομάδες καθαρτικών:

Σε όλα τα έντερα

Φάρμακα που επηρεάζουν ολόκληρο το έντερο. Βασικά, είναι το άλας Glauberova και Epsom, αναγνωρίζεται ως ταχείας δράσης και πιο αποτελεσματικό στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Ο καθαρισμός των οργάνων παρέχεται από την αύξηση της οσμωτικής πίεσης στο έντερο, η οποία αυξάνει την περισταλτικότητα. Η επίδραση παρατηρείται τις πρώτες λίγες ώρες μετά την κατάποση. Βοηθά στην οξεία δυσκοιλιότητα.

Ανω κάτω τελεία

Επιδράσεις στο παχύ έντερο. Τέτοια φάρμακα είναι συνθετικά, φυτικά. Όσον αφορά τα λαχανικά, αυτά είναι φύλλα senna, buckthorn, γλυκόριζα, ρίζα ραβέντι. Η επίδρασή τους οφείλεται στον αυξημένο τόνο του εντέρου, ο οποίος βοηθά στην αποκατάσταση της κίνησης του εντέρου. Ένα εξαιρετικό σύγχρονο φάρμακο είναι το Regulax, που αποτελείται από στοιχεία όπως σύκα, σανό, δαμάσκηνο, καφεΐλη και παραφίνη. Τα συνθετικά φάρμακα αντιπροσωπεύονται από τα ακόλουθα φάρμακα: Guttalax, Bisacodyl και Phenolphthalein. Μορφή απελευθέρωσης - πρωκτικά υπόθετα, σταγόνες και δισκία. Συμβάλλετε στην αυξημένη εντερική κινητικότητα, αντιμετωπίστε την ατονία και τη δυσκοιλιότητα. Αυτά τα φάρμακα είναι συχνά εθιστικό, το οποίο είναι γεμάτο με αλλεργίες και κολικούς.

Το λεπτό έντερο

Επίδραση στο λεπτό έντερο. Πρώτα απ 'όλα, αυτό είναι το καστορέλαιο. Με τη βοήθειά του, διευκολύνεται αισθητά η διαδικασία διαβίβασης του περιεχομένου, βελτιώνει την κινητικότητα και επιταχύνει την πράξη της αφόδευσης. Το αποτέλεσμα παρατηρείται 2-6 ώρες μετά την εφαρμογή.

Εκτός από όλα τα παραπάνω, φάρμακα για την ομαλοποίηση του κεντρικού νευρικού συστήματος περιλαμβάνονται στη θεραπεία: αντικαταθλιπτικά, ηρεμιστικά και αντιψυχωσικά.

Η εντερική κινητικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην πεπτική διαδικασία. Για την ομαλοποίησή του, έχουν αναπτυχθεί πολλά φάρμακα και δίαιτες. Εάν βρεθεί ύποπτη κλινική εικόνα, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

περίσταλσις

Έννοια της λέξης περισταλτική

Λεξικό Ushakov

cirrus και peristalsis, πληθυντικός καμία γυναίκα (από τα ελληνικά. peristaltikos - επικάλυψη, συμπίεση) (fiziol., μέλι.). Κυματιστή, παρόμοια με την κίνηση του σκουληκιού, τη συστολή των κοίλων οργάνων (οισοφάγος, στομάχι, κυρίως έντερα, κ.λπ.). Το καθαρτικό ενισχύει την εντερική κινητικότητα.

εγκυκλοπαιδικό λεξικό

(από τα ελληνικά. peristaltikos - σύλληψη και συμπίεση), κυματοειδής συστολή των τοιχωμάτων των κοίλων σωληνοειδών οργάνων (έντερα, στομάχι, ουρητήρες κ.λπ.), συμβάλλοντας στην προώθηση του περιεχομένου τους στην έξοδο.

Λεξικό Ozhegov

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΗ, και, g. (ειδικός.). Κυματοειδής συστολή των τοιχωμάτων των κοίλων σωληνοειδών οργάνων (στομάχι, έντερα, ουρητήρες κ.λπ.).

| προσαρμ περισταλτικός.

Λεξικό Efremova

Καλά.
Ρυθμικές συσπάσεις των τοιχωμάτων των κοίλων οργάνων (οισοφάγος, στομάχι, έντερα), με
μέσω της οποίας η προώθηση των μαζικών τροφίμων.

Εντερική κινητικότητα: τι είναι?

Το Peristalsis είναι μια σύσπαση οργάνων που μοιάζει με κύμα, με τη μορφή κυματοειδούς σωλήνα (κοίλο): στομάχι, έντερα, οισοφάγος, ουρητήρες. Υπό την επίδραση τέτοιων συσπάσεων, τα περιεχόμενα (κομμάτια τροφίμων, κόπρανα) οργάνων μετακινούνται στα ανοίγματα εξόδου. Η κατάσταση του πεπτικού συστήματος εξαρτάται από την εντερική κινητικότητα. Εάν διαταραχθεί (αυτή η κατάσταση ονομάζεται δυσκινησία), αρχίζει το πρόβλημα. Η αποτυχία στη λειτουργία του εντέρου συνεπάγεται μείωση της ανοσίας, επιδείνωση της ποιότητας ζωής, ανάπτυξη ασθενειών και παθολογιών σε άλλα όργανα. Παρακάτω εξετάζουμε τι είναι - εντερική κινητικότητα, πώς να το διατηρήσετε φυσιολογικό και τι πρέπει να κάνετε για να αποκαταστήσετε αυτήν τη λειτουργία σε περίπτωση εξασθένισης.

Εντερική κινητικότητα: τι είναι?

Εντερική κινητικότητα: τι είναι

Η κινητική λειτουργία όλων των τμημάτων του εντέρου ή της περισταλτικότητας είναι μια κυματοειδής συμπίεση των τοιχωμάτων των οργάνων, τη στιγμή του οποίου το περιεχόμενο μετακινείται στον πρωκτό. Με άλλο τρόπο, η περίσταση ονομάζεται επίσης «διατροφική συστολή», επειδή παρέχει τη σωστή πεπτική διαδικασία, την απορρόφηση και την αφομοίωση των απαραίτητων και ευεργετικά επηρεασμένων ουσιών και την απόσυρση των άπεπτων και περιττών στο σώμα.

Η εντερική κινητικότητα είναι υπεύθυνη για ολόκληρη τη διαδικασία πέψης.

Η περισταλτική στο έντερο επιτρέπει στο κομμάτι τροφής να κινείται από τα άνω τμήματα προς τα κάτω. Αυτό συμβαίνει με τη βοήθεια λείων μυών του οργάνου, το οποίο βρίσκεται στα τοιχώματά του σε δύο στρώσεις. Το πρώτο στρώμα έχει διαμήκεις μύες, το δεύτερο είναι κάθετο, και οι συντονισμένες κινήσεις που μοιάζουν με κύματα είναι «συστολές τροφίμων». Για κάθε τμήμα του εντέρου, αυτές οι συστολές έχουν χαρακτηριστικά.

Το λεπτό έντερο είναι προικισμένο με μυς που εργάζονται να συστέλλονται με διαφορετικές ταχύτητες: πολύ γρήγορα, γρήγορα, χαλαρά και πολύ αργά. Ταυτόχρονα, ξεκινούν εδώ πολλοί τύποι τέτοιων συσπάσεων, ανάλογα με την κατάσταση του οργανισμού, την ώρα της ημέρας και τα χαρακτηριστικά της μεταβίβασης τροφής.

Η αρχή της εντερικής κινητικότητας

Το παχύ έντερο χαρακτηρίζεται από πολύ αργή περισταλτικότητα, αλλά μία έως τρεις φορές την ημέρα (συμβαίνει μία φορά κάθε δύο έως τρεις ημέρες, αυτό είναι ατομικό) για λίγο υπάρχουν συσπάσεις μεγάλης αντοχής που ωθούν τα περιεχόμενα στον πρωκτό. Είναι αυτή τη στιγμή που ένα άτομο αισθάνεται την επιθυμία για αφόδευση. Αυτά τα επιταχυνόμενα «κύματα» εμφανίζονται τη στιγμή της πλήρους γεμίσματος του στομάχου με φαγητό και είναι απαραίτητα ως σήμα για ένα άτομο να επισκεφθεί την τουαλέτα και να κάνει χώρο.

Η ιατρική μέτρησε και υπογράμμισε τους κανόνες των περισταλτικών συστολών σε ένα υγιές άτομο. Εξετάστε αυτές τις πληροφορίες με τη μορφή πίνακα.

Πίνακας 1. Κανονικά περισταλτικά

ΕντεραΜειώσεις ενός λεπτού
Το λεπτό έντεροΕννέα έως Δώδεκα
Έλκος του δωδεκαδακτύλουΔέκα έως δώδεκα
Ανω κάτω τελείαΤρία - τέσσερα (τη στιγμή της επιτάχυνσης - έξι - δώδεκα)
ΠρωκτόςΤρία

Η συμπίεση των εντερικών τοιχωμάτων εντός του φυσιολογικού εύρους επιτρέπει τη διαδικασία πέψης να περάσει εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου, ώστε να μπορούν να απορροφηθούν όλες οι χρήσιμες ουσίες. Εάν, για διάφορους λόγους, αυτοί οι κανόνες έχουν αποτύχει, τότε αναπτύσσεται μια παραβίαση της περισταλτικότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, η διέλευση των τροφίμων μέσω του πεπτικού σωλήνα αναστέλλεται ή επιταχύνεται έτσι ώστε η απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών να είναι αδύνατη. Η συσσωρευμένη τροφή γίνεται πηγή βακτηρίων και τοξινών, σε αυτή τη μαζική παράσιτα και τα παθογόνα μικρόβια αισθάνονται υπέροχα και πολλαπλασιάζονται.

Η συσσωρευμένη τροφή γίνεται πηγή βακτηρίων και τοξινών

Εάν η παραβίαση δεν διορθωθεί σε αυτό το στάδιο, σίγουρα θα ξεκινήσουν σοβαρά προβλήματα - φλεγμονώδεις και παθολογικές διεργασίες, διαταραχές αφόδευσης, σχηματισμός όγκων, ανάπτυξη πολύποδων, εμφάνιση ελκών, ρωγμές στον πεπτικό σωλήνα. Εξετάστε τις αιτίες των διαταραχών της εντερικής κινητικότητας, ώστε να μην χάσετε τους παράγοντες κινδύνου.

Βίντεο - Πώς λειτουργεί η εντερική κινητικότητα

Γιατί διαταράσσεται η εντερική κινητικότητα?

Η αποδυνάμωση ή ακόμη και η πλήρης παύση των «πεπτικών κυμάτων» μπορεί να οφείλεται σε έναν ή περισσότερους παράγοντες, εξωτερικούς και εσωτερικούς στη φύση. Αυτά περιλαμβάνουν:

 1. Γενετική προδιάθεση.
 2. Παράγοντας ηλικίας (βρεφική ηλικία ή, αντίστροφα, γήρας).
 3. Μια μη ισορροπημένη διατροφή, εκεί όπου κυριαρχεί το φαγητό με μεγάλο αριθμό θερμίδων με μικρό μέγεθος.
 4. Έλλειψη άσκησης, καθιστικός τρόπος ζωής.
 5. Άγχος, σοβαρή ψυχική κόπωση, κατάθλιψη.
 6. Βουλιμία, ανορεξία.
 7. Όγκοι κακοήθους ή καλοήθους προέλευσης.
 8. Γαστρεντερικές παθήσεις σε χρόνια μορφή.
 9. Αποδοχή φαρμακευτικών προϊόντων που αναστέλλουν την εντερική κινητικότητα και τα παρόμοια.

Για παράδειγμα, σε ηλικιωμένους, η περισταλτική διαταραχή οφείλεται στην ατροφία των μυών, στη μείωση του γενικού τόνου του σώματος, στην ορμονική «αποτυχία» και στην εξέλιξη μάζας ασθενειών. Σε μεγαλύτερη ηλικία, οι άνθρωποι συχνά πάσχουν από ατονική δυσκοιλιότητα, λόγω κακής γαστρεντερικής κινητικότητας, μειωμένης ενυδάτωσης των νευρικών αρθρώσεων και υποξίας των πεπτικών οργάνων.

Θεραπεία ατονικής δυσκοιλιότητας

Επίσης, η δυσκοιλιότητα σε άτομα οποιασδήποτε ηλικίας μπορεί να συμβεί λόγω ακατάλληλης διατροφής. Κάποιος προτιμά το γρήγορο φαγητό, κάποιος τρώει "στο τρέξιμο" και το ξηρό φαγητό, κάποιος τρώει λίγο κατά τη διάρκεια της ημέρας και τρώει το βράδυ στο χωματερές. Οι σύγχρονοι άνθρωποι καταναλώνουν πολύ αλεύρι και γλυκά, πλένουν αυτό το φαγητό με σόδα, ισχυρό τσάι, κακάο και καφέ. Τα έντερα αντιδρούν αρνητικά, τα κομμάτια των τροφίμων χωνεύονται ελάχιστα, αρχίζουν να ζυμώνουν, σαπίζουν. Αυτές οι διαδικασίες είναι αναπόφευκτες με συχνή κατανάλωση λιπαρών, αμυλούχων τροφών..

Η ακατάλληλη διατροφή είναι μια πιθανή αιτία δυσκοιλιότητας

Τοξίνες και τοξίνες, τοξικές ουσίες εισέρχονται στο περιτόναιο, το ήπαρ και τα νεφρά λαμβάνουν τη δόση του δηλητηρίου. Ήδη από την ηλικία των σαράντα, ένα άτομο που δεν δίνει προσοχή στη σωστή διατροφή έχει έντονα σκωρία του εντέρου, σχηματίζονται πέτρες κοπράνων, καταστρέφοντας τη βλεννογόνο μεμβράνη κατά τη διάρκεια της κίνησης. Η περισταλτική αποδυνάμωση, ως αποτέλεσμα, το αίμα σταματά στη λεκάνη, αρχίζει η χρόνια δυσκοιλιότητα, αναπτύσσονται αιμορροΐδες. Συχνά, όγκοι και πολύποδες προστίθενται σε αυτήν την κατάσταση..

Συμπτώματα εξασθένισης της εντερικής κινητικότητας

Η εντερική δυσκινησία (παραβίαση των «συστολών των τροφίμων») εκδηλώνεται σε διάφορα σημεία. Το σώμα θα υποφέρει και σίγουρα θα σηματοδοτήσει την κακή του υγεία. Τι πρέπει να προσέξετε?

Πίνακας 2. Συμπτώματα μειωμένων εντερικών συστολών

Πώς εκδηλώνεταιΔιευρυμένες πληροφορίες
Συχνός κοιλιακός πόνοςΟ πόνος έχει διαφορετικό εντοπισμό, που κυμαίνεται σε δύναμη από ελαφρά δυσφορία έως αρκετά έντονους σπασμούς. Κατά κανόνα, ο πόνος ξαναρχίζει μετά το φαγητό, πίνοντας δυνατά ή αλκοολούχα ποτά. Μετά την αφόδευση, αντίθετα, το σύνδρομο πόνου γίνεται θαμπό ή υποχωρεί τελείως.
Φούσκωμα, αέριοΟ μετεωρισμός, η αίσθηση ενός μπαλονιού στο στομάχι είναι σημάδια κακής διαδικασίας πέψης. Πιο συχνά, αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται πριν τον ύπνο..
Διαταραχές της καρέκλαςΣτο πρώτο στάδιο, η δυσκοιλιότητα εναλλάσσεται με τη διάρροια, αργότερα η δυσκοιλιότητα γίνεται τακτική, χρόνια, μέχρι την αδυναμία εκκένωσης των εντέρων χωρίς καθαρτικό φάρμακο ή κούπα του Esmarch.
Αύξηση βάρουςΕπιπλέον κιλά εμφανίζονται λόγω μιας διαταραγμένης πεπτικής διαδικασίας, της έλλειψης υψηλής ποιότητας υγιεινής τροφής και της κακής απορρόφησης βιταμινών, ιχνοστοιχείων, υδατανθράκων, πρωτεϊνών, λιπών.
ΜέθηΠονοκέφαλοι, κακή αναπνοή από την στοματική κοιλότητα, αλλεργίες, προβλήματα με το δέρμα (ακμή, πυώδης ακμή, εξανθήματα).
Γενική φθοράΔιαταραχή ύπνου, συχνές αλλαγές στη διάθεση, ευαισθησία σε κρυολογήματα, μειωμένη ανοσία, ευερεθιστότητα, γρήγορη αίσθηση κόπωσης στο πλαίσιο της αδράνειας.

Συζητήστε τα συμπτώματα με το γιατρό σας και περάστε τις προδιαγεγραμμένες εξετάσεις για να εντοπίσετε το πρόβλημα και να αρχίσετε να το διορθώνετε..

Ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων συμπτωμάτων είναι ένας λόγος για να επισκεφθείτε έναν γαστρεντερολόγο ή έναν θεραπευτή

Διάγνωση κακής εντερικής κινητικότητας

Όπως μπορείτε να δείτε, τα συμπτώματα της ανεπαρκούς κινητικής λειτουργίας του εντέρου διαφοροποιούνται με μια σειρά από άλλες παθολογίες του πεπτικού σωλήνα. Επομένως, ο γιατρός δεν θα είναι ικανοποιημένος με τη λήψη και εξέταση του ιστορικού από το στόμα. Τα διαγνωστικά χρειάζονται μια περιεκτική, εμπεριστατωμένη, αποτελούμενη από διάφορες μελέτες.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αποκλειστούν πιο σοβαρές ασθένειες, όπως κολίτιδα, γαστρίτιδα, όγκοι, πολύποδες, ογκολογία. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να εκπλαγείτε όταν θα συνταγογραφούνται ορισμένες εξετάσεις στο νοσοκομείο: κοπρογράφημα, παράδοση αίματος και ούρων, εξετάσεις υλικού του ορθού (ιριδοσκόπηση, κοροσκόπηση), υπερηχογράφημα των πυελικών οργάνων και περιτόναιο. Έτσι, θα είναι δυνατό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η ασθένεια που βασανίζει το άτομο και να συνταγογραφήσει κατάλληλη θεραπεία.

Περάστε όλες τις εξετάσεις για να διαπιστώσετε μια ακριβή διάγνωση.

Σημειώστε ότι η θεραπεία της ανεπαρκούς εντερικής κινητικότητας λαμβάνει χώρα συντηρητικά, δηλαδή με τη βοήθεια φαρμακευτικών παρασκευασμάτων. Επίσης, η θεραπευτική διαδικασία περιλαμβάνει απαραιτήτως μια προσαρμογή στο σχέδιο διατροφής, τη χρήση λαϊκών συνταγών και ασκήσεων προσαρμοσμένων στην εξουδετέρωση αυτής της ασθένειας. Ας δούμε πώς συμβαίνει αυτό..

Θεραπεία της εντερικής δυσκινησίας

Κατά κανόνα, στη θεραπεία διαταραχών της εντερικής κινητικότητας, συνταγογραφούνται ορισμένα φάρμακα που συμβάλλουν στην αφύπνιση της κινητικότητας, έχουν διεγερτικό αποτέλεσμα που αυξάνει τον τόνο των εντερικών μυών. Για την ομαλοποίηση αυτής της λειτουργίας, συνταγογραφούνται καθαρτικά που ενισχύουν την περισταλτική και προκαλούν την κίνηση του εντέρου την κατάλληλη στιγμή. Υπό όρους, αυτά τα φάρμακα χωρίζονται με εντοπισμό δράσης..

Τα φάρμακα που λειτουργούν στο λεπτό τμήμα περιλαμβάνουν καστορέλαιο. Βελτιώνει, μαλακώνει τη διαδικασία μετακίνησης του περιεχομένου των εντέρων, διεγείρει την κινητικότητα, προκαλεί την επιθυμία για αφόδευση και μειώνει τον βλεννογόνο τραυματισμό. Αποτελεσματικό για δύο έως τρεις ώρες, μπορεί να προκαλέσει ήπιες κοιλιακές κράμπες. Σε παχύ έντερο φάρμακα όπως το Regulaks δρουν καλά. Περιέχουν φυτικά συστατικά, ενισχύουν τον τόνο του ορθού, ανακουφίζουν την ατονία που προκαλείται από υποσιτισμό, άγχος. Καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας. Μπορεί να είναι εθιστικό, επομένως δεν συνιστάται για τακτική χρήση.

Το άλας Epsom χρησιμοποιείται συχνά για διέγερση. Το εργαλείο δρα πολύ γρήγορα, βοηθά στην οξεία δυσκοιλιότητα - το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσα σε μία ώρα. Αυτό είναι ένα εργαλείο προϋπολογισμού που μπορεί να βρεθεί σε οποιοδήποτε φαρμακείο. Ένα σημαντικό μείον είναι ένα - το διάλυμα αλατιού έχει δυσάρεστη γεύση, οπότε δεν μπορούν όλοι να το πίνουν.

Διατροφή για εντερικές συστολές

Μια υγιεινή και ικανή διατροφή είναι ένα σημαντικό σημείο σε περίπτωση μειωμένης εντερικής κινητικότητας. Ο κύριος κανόνας είναι να αποκλειστούν τα τρόφιμα που αναστέλλουν την περισταλτική από τη διατροφή και να τα αντικαταστήσουν με εκείνα που διεγείρουν το έργο των «συστολών τροφίμων». Αυτές οι δύο ομάδες περιλαμβάνουν πολλά προϊόντα, θα εξετάσουμε αυτήν τη λίστα στο παράδειγμα των πιο κοινών.

Πίνακας 3. Πώς να φάτε για να ομαλοποιήσετε την εντερική κινητικότητα?

Ενεργοποιήστε το μενούΟριο
Μεταλλικό κρύο νερό, κβας, χυμοί από λαχανικά, μούρα, φρούταΚόκκινα κρασιά, ποτά κρασιού τύπου σαγκρία
Λευκά κρασιάΖεστό ρόφημα που περιέχει καφεΐνη
Γαλακτοκομικά προϊόντα μιας ημέρας (γιαούρτι, κεφίρ, ξινή κρέμα, γιαούρτι)Λευκό μάφιν, κέικ, ψωμί, ψωμάκια, κέικ
Παγωτό, πάγος φρούτωνΣοκολάτα γάλακτος, γλυκά
Καρπούζι, πεπόνιKissel, μους, ζελέ
Τεύτλα, ντομάτες, ραπανάκια, καρότα, κρεμμύδιαΚουάκερ ρυζιού, σιμιγδάλι, μαργαριτάρι κριθάρι, αφέψημα αυτών των δημητριακών
Αποξηραμένα φρούτα και αποξηραμένα φρούτα, ώριμα μαλακά λωτούς, βερίκοκα, κάθε είδους μήλαΠουρέ πιάτα (πατάτες, λαχανικά, σούπες)
Φραγκοστάφυλα, φράουλες, σμέουρα, σταφύλιαΒούτυρο
Κουάκερ από πλιγούρι βρώμης, πλιγούρι βρώμης, φαγόπυρο, αρτοσκευάσματα με αυτά τα δημητριακάΑυγά
Φυτικά έλαιαΚυδώνι αχλαδιών
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙΚεράσι πουλιών, μαύρο chokeberry

Συνιστώμενη μέγιστη συμπερίληψη στη διατροφή των ωμών, φρέσκων φρούτων και λαχανικών, μούρων, φρέσκων χυμών, σαλάτας με φυτικό έλαιο: ηλίανθος, ελιά, καρυδιά, λιναρόσπορος. Πρέπει να τρώτε πέντε έως έξι φορές την ημέρα, επιλέγοντας μια μερίδα μεγέθους γροθιάς. Μια ώρα πριν πάτε για ύπνο, είναι χρήσιμο να πίνετε ένα ποτήρι κεφίρ και το πρωί, πριν από το πρωινό - ένα ποτήρι νερό, μπορείτε να προσθέσετε εκεί μισή κουταλιά μέλι. Αυτή η μέθοδος ενισχύει την περισταλτικότητα. Για μια μέρα πρέπει να πιείτε τουλάχιστον ενάμισι λίτρα καθαρού δροσερού νερού.

Πίνετε περισσότερο νερό

Λαϊκές θεραπείες για διέγερση της περισταλτικής

Για να αποκαταστήσετε την εντερική κινητικότητα, μπορείτε να καταφύγετε σε λαϊκές, δοκιμασμένες με το χρόνο συνταγές. Δεν υπάρχει τίποτα περίπλοκο στην παρασκευή ή τη χρήση τους και η σύνθεση δεν περιλαμβάνει αμφίβολα ή δυνητικά επιβλαβή συστατικά.

Μία από τις αποτελεσματικές μεθόδους ενίσχυσης της περισταλτικότητας είναι η χρήση πίτουρου. Μπορείτε να επιλέξετε σιτάρι ή βρώμη, λαμβάνοντας μία ή δύο κουταλιές της σούπας πριν από τα γεύματα, πλυμένα με νερό. Μπορείτε επίσης να φάτε πίτουρο ως ξεχωριστό πιάτο, εμποτίζοντάς τα σε ένα ποτήρι γιαούρτι ή κεφίρ. Το πίτουρο θα βοηθήσει στον καθαρισμό των εντέρων, σχηματίζοντας κόπρανα, αποτρέποντας τη δυσκοιλιότητα και τα χαλαρά κόπρανα.

Το πίτουρο χρησιμοποιείται για την πρόληψη της δυσκοιλιότητας

Σύμφωνα με την ίδια αρχή, χρησιμοποιούνται ξηροί σπόροι πιπεριάς, οι οποίοι βοηθούν στην εύκολη μετακίνηση του εντέρου και διεγείρουν τα έντερα. Οι σπόροι πρέπει να συνθλίβονται και να τρώγονται σε ένα κουτάλι πριν από το φαγητό ή την προσθήκη σε διάφορες σαλάτες, δημητριακά, κύρια πιάτα.

Ένα άλλο ασφαλές και προτεινόμενο φάρμακο είναι ένα μείγμα αποξηραμένων φρούτων. Σε ένα δοχείο, πρέπει να αναμίξετε τα αποξηραμένα βερίκοκα και τα δαμάσκηνα στη μέση, στη συνέχεια να τα περάσετε μέσω ενός μπλέντερ ή μύλου κρέατος. Στην προκύπτουσα μάζα προσθέστε μια κουταλιά της σούπας πρόπολη, μέλι, ξηρούς καρπούς, ρίξτε σε ένα γυάλινο βάζο. Το μείγμα τρώγεται πριν τον ύπνο, πλένεται με νερό.

Αποξηραμένα φρούτα αλεσμένα για τον καθαρισμό του εντέρου

Ασκήσεις για την ομαλοποίηση του εντέρου

Απαιτείται σωματική δραστηριότητα για να αποφευχθεί η «κοιμισμένη» γαστρεντερική κινητικότητα. Είναι απαραίτητο να μετακινείτε καθημερινά, να περπατάτε τουλάχιστον μερικά χιλιόμετρα, να επισκέπτεστε την πισίνα, να μαθαίνετε ιππασία. Η αύξηση της περισταλτικής συμβάλλει επίσης στο τένις, το χορό (ειδικά ανατολίτικο), την εκτέλεση ασκήσεων. Εδώ είναι μερικές ασκήσεις που διεγείρουν την εντερική λειτουργία:

 1. Αιμορραγία του Τύπου. Επιτρέπεται να το κάνετε ακριβώς στο κρεβάτι το πρωί, σηκώνοντας τη θήκη 15-20 φορές.
 2. Αργή βαθιά καταλήψεις.
 3. Πηδώντας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σχοινί για να εκτελέσετε.
 4. "Ποδήλατο" - ένα άτομο βρίσκεται στην πλάτη του, σηκώνει τα πόδια λυγισμένα στα γόνατα, μιμείται το πετάλι.
 5. "Boat" - ένα άτομο βρίσκεται στην πλάτη του και πιέζει τα λυγισμένα πόδια στο στήθος του, τα αγκαλιάζει με τα χέρια του και ταλαντεύεται ελαφρά στην πλάτη.

Άσκηση για τη βελτίωση της λειτουργίας GI

Να συνοψίσουμε

Η αδύναμη εντερική κινητικότητα αποτελεί ενόχληση για ολόκληρο τον οργανισμό, αλλά, ευτυχώς, εξαλείφεται εύκολα. Στα αρχικά στάδια της επιβράδυνσης της κινητικότητας, μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ασθένεια σε λίγες ημέρες δημιουργώντας μια δίαιτα και πίνοντας μια σειρά από απαραίτητα φάρμακα που συνταγογραφήθηκαν από το γιατρό σας. Το κύριο πράγμα δεν είναι να περιμένετε επιπλοκές και εγκαίρως να δείξετε προσοχή και φροντίδα για τη δική σας υγεία!

Τι είναι η εντερική κινητικότητα?

Τι είναι η εντερική κινητικότητα; Αυτός ο όρος αναφέρεται στη μείωση των εντερικών τοιχωμάτων, συμβάλλοντας στην προώθηση του περιεχομένου στα ανοίγματα εξόδου.

Η αυξημένη εντερική κινητικότητα συμβαίνει για πολλούς λόγους. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, κάθε δεύτερος κάτοικος του πλανήτη μας έχει προβλήματα με το πεπτικό σύστημα. Υπό την επίδραση παραγόντων που προκαλούν, το έντερο χάνει πρώτα τις λειτουργίες του, που συμβάλλει στην ανάπτυξη μεταβολικών διαταραχών και χρόνιων παθήσεων. Η φυσιολογική ευεξία και η ικανότητα εργασίας ενός ατόμου εξαρτώνται από την εργασία του γαστρεντερικού σωλήνα. Οι παραμικρές δυσλειτουργίες στη λειτουργία του πεπτικού συστήματος επηρεάζουν αρνητικά τη γενική κατάσταση του σώματος, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αποδυνάμωση της ανοσίας.

Φυσιολογία κινητικότητας λείων μυών

Τα περισσότερα από τα όργανα στα οποία λαμβάνει χώρα η διαδικασία των περισταλτικών συστολών έχουν δύο στρώματα λείων μυών στα τοιχώματά τους, σε ένα από αυτά οι μυϊκές ίνες βρίσκονται διαμήκως, στο άλλο - κυκλικά. Οι συντονισμένες συστολές αυτών των μυών σχηματίζουν επίσης περισταλτικό κύμα. Οι λείοι μύες, σε αντίθεση με τους ραβδωτούς, συστέλλονται σχετικά αργά. Οι συστολές τους είναι ακούσιες, δηλαδή δεν μπορούν να ελεγχθούν από τη συνείδηση.

Για παράδειγμα, οι μύες των οργάνων του πεπτικού σωλήνα είναι λείοι, με εξαίρεση την «είσοδο» (οι ραβδωτοί μύες βρίσκονται μέχρι το άνω τρίτο του οισοφάγου) και «έξοδος» (εξωτερικός σφιγκτήρας του πρωκτού). Επομένως, μετά την έναρξη μιας γουλιάς και πριν από την πράξη της αφόδευσης, όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με την πρόοδο της τροφής, συμπεριλαμβανομένης της περισταλτικής, δεν ελέγχονται από τη συνείδηση.

Οι συχνότητες των περισταλτικών κυμάτων είναι διαφορετικές σε διαφορετικά όργανα (τμήματα). Ορίζονται από ειδικούς βηματοδότες - συσσώρευση νευρικών κυττάρων, μεταξύ των οποίων τα ενδιάμεσα κύτταρα του Cahal παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι βηματοδότες δημιουργούν αργά κύματα διαμεμβρανικών δυνατοτήτων. Τα αργά κύματα δεν προκαλούν συσπάσεις των μυών, αλλά δημιουργούν ένα δυναμικό στους μυς κοντά στο όριο ενεργοποίησης. Όταν συμβαίνουν αργά δυνητικά κύματα δράσης σε ένα οροπέδιο, οι μυϊκές ίνες συστέλλονται.

Οι βηματοδότες καθορίζουν έτσι τη συχνότητα των περισταλτικών κυμάτων (καθώς και άλλων συστολών φάσης). Σε ένα υγιές άτομο, έχουν ως εξής (σε κύκλους ανά λεπτό): στο στομάχι - 2–4, στο δωδεκαδάκτυλο –– 10–12, στο νήστιμο –– 9–12, στον ειλεό –– 6–8, στο παχύ έντερο –– περίπου 0, 6, καθώς και 3-4 και 6-12, στο ορθό - περίπου 3, στο σφιγκτήρα του Oddi - 3-6.

Στο λεπτό έντερο υπάρχουν διάφοροι τύποι κυμάτων που διαφέρουν μεταξύ τους. Η ταχύτητα της διέλευσης τους μπορεί να είναι ομαλή, αργή, γρήγορη και επίσης γρήγορη. Όσον αφορά το παχύ έντερο, το κομμάτι του φαγητού κινείται πολύ πιο αργά, έτσι η ταχύτητα των ίδιων των κυμάτων μειώνεται. Πολύ ισχυρές συσπάσεις εμφανίζονται αρκετές φορές την ημέρα, είναι αυτοί που ωθούν τα τρόφιμα στον πρωκτό.

Η κίνηση στο παχύ έντερο εμφανίζεται μετά την πλήρωση της κοιλότητας του στομάχου.

Εάν διαταραχθεί η κινητικότητα του εντέρου, η απορρόφηση βιταμινών και μετάλλων αναστέλλεται αισθητά, η τροφή περνά από το έντερο με δυσκολία και αναπτύσσεται δυσκοιλιότητα. Αυτή η κατάσταση απαιτεί επείγουσα θεραπεία, διαφορετικά η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Στο πλαίσιο της βραδύτερης περισταλτικότητας, τα τρόφιμα συσσωρεύονται, καθιστώντας ένα πυθμένα τοξινών και βακτηρίων, παρασίτων. Εάν η θεραπεία δεν ξεκινήσει εγκαίρως, η παθολογία προκαλεί ορισμένες ασθένειες του πεπτικού σωλήνα.

Το πεπτικό σύστημα είναι ένας από τους κύριους μηχανισμούς της ανθρώπινης ζωής. Ταυτόχρονα όμως, τα όργανα της αρχίζουν να χάνουν τις λειτουργίες τους κυρίως. Ένα σημαντικό σημείο στην εργασία του γαστρεντερικού σωλήνα είναι η εντερική κινητικότητα. Μπορεί να είναι ισχυρό ή αδύναμο, αλλά σε κάθε περίπτωση, με παραβιάσεις προκαλεί μεγάλη ενόχληση.

Η περισταλσία είναι μια συστολή των εντερικών μυών, που στοχεύουν στην κίνηση των μαζών των τροφίμων μέσω του οργάνου.

Ως εντερική περισταλτικότητα, γίνονται αντιληπτές κυματοειδείς συστολές των εντερικών τοιχωμάτων, οι οποίες βοηθούν στην ώθηση των μαζών των περιττωμάτων στον πρωκτό. Αυτός είναι ένας από τους διάφορους τύπους κινητικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στα έντερα. Χάρη στις σωστές συσπάσεις πραγματοποιούνται φυσιολογικές πεπτικές διεργασίες, κατά τις οποίες απορροφώνται όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία και αυτό που δεν απορροφάται αφήνει το σώμα.

Για να διατηρήσετε τη φυσιολογική λειτουργία του γαστρεντερικού σωλήνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να παρακολουθήσετε τη διατροφή, να εισαγάγετε τη σωματική δραστηριότητα και να εξαλείψετε τις κακές συνήθειες. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η έγκαιρη θεραπεία συστημικών παθήσεων που επηρεάζουν την απόδοση του σώματος. Εάν αυτές οι συνθήκες δεν εφαρμόζονται, τότε η περισταλτική μπορεί να βελτιωθεί ή, αντίθετα, να μειωθεί, κάτι που απέχει πολύ από τον κανόνα.

Η περισταλτικότητα αρχίζει να πραγματοποιείται αφού το στομάχι γεμίσει με τροφή. Η περίπτωση θεωρείται φυσιολογική όταν εμφανίζονται 10-12 συστολές ανά λεπτό στο δωδεκαδάκτυλο, 9-12 στο λεπτό έντερο, 3 συστολές στο παχύ έντερο και όχι περισσότερο από 3 στο ορθό. Εάν ο ασθενής έχει δυσλειτουργίες στην περισταλτική δραστηριότητα, δυσκοιλιότητα ή διάρροια.

Περισταλσία ως φυσιολογικό φαινόμενο

Είναι αδύνατο να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το πεπτικό σύστημα, και μάλιστα ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα, χωρίς την ιδέα ενός τέτοιου φαινομένου όπως η περισταλσία. Η λέξη έχει ελληνικές ρίζες και σημαίνει "αρπάξτε και πιέστε". Περιγράφει το φαινόμενο της διαδοχικής συστολής μυών που μοιάζουν με κύματα στο ανθρώπινο σώμα για τη μεταφορά ορισμένων ουσιών. Κατά κανόνα, τα τοιχώματα των οργάνων ικανά για περισταλτική έχουν δύο στρώματα λείων μυών.

Ένα από αυτά βρίσκεται κατά μήκος, και το δεύτερο είναι κυκλικά. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα παρέχει τον απαραίτητο συντονισμό αυτών των μυών, με αποτέλεσμα μια συνεπή κίνηση. Η περισταλσία είναι ο μηχανισμός που εξασφαλίζει την κίνηση των τροφίμων κατά μήκος του πεπτικού σωλήνα από το στόμα στον πρωκτό.

Χάρη σε αυτόν τον μηχανισμό, τα τρόφιμα μετακινούνται κατά μήκος του οισοφάγου στο στομάχι, από εκεί στο λεπτό και στη συνέχεια στο παχύ έντερο, με το οποίο πραγματοποιείται αφόδευση. Η περισταλτική αποδίδει επίσης υγρά στην πεπτική οδό, χωρίς την οποία η πεπτική διαδικασία δεν θα ήταν δυνατή: χολή από το ήπαρ και τη χοληδόχο κύστη, παγκρεατικό παγκρεατικό χυμό. Η περισταλτική αναφέρεται στις ιδιότητες των μυών του ουροποιητικού συστήματος και των σαλπίγγων.

Αυτό το άρθρο είναι αφιερωμένο στην περισταλτική γαστρεντερική οδό, ιδίως στο έντερο, επομένως, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Σε κάθε τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα, τα περισταλτικά κύματα έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Στον οισοφάγο, απλώς παραδίδουν τροφή στο στομάχι. Εάν το επόμενο κύμα ξεκινά όταν το προηγούμενο δεν τελειώσει, τότε το σβήνει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι γαστρεντερολόγοι συμβουλεύουν να τρώτε αργά και προσεκτικά για να μασάτε τα τρόφιμα. Η κινητική λειτουργία του στομάχου δεν μεταφέρει μόνο τρόφιμα από την έξοδο από τον οισοφάγο στην είσοδο στο δωδεκαδάκτυλο, αλλά επίσης το αναμιγνύει και το αλέθει.

Μέσω του πυλώρου, η τροφή περνά από το στομάχι στο δωδεκαδάκτυλο - το πρώτο τμήμα του λεπτού εντέρου. Τα περισταλτικά κύματα στο λεπτό έντερο εμφανίζονται λόγω διέγερσης από τα τρόφιμα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι από αυτούς, όλοι διαφέρουν ως προς την ταχύτητα: πολύ αργός, αργός, ανυψωμένος και γρήγορος. Σε κάθε χρονική στιγμή, αρκετά κύματα ταξιδεύουν στο λεπτό έντερο. Η ταχύτερη κινητικότητα εμφανίζεται στο δωδεκαδάκτυλο, στο άπαχο μειώνεται και στον ειλεό - το χαμηλότερο. Όπως στο στομάχι, στο δωδεκαδάκτυλο, το χωνευμένο φαγητό (chyme) όχι μόνο κινείται προς τα εμπρός, αλλά και αναμιγνύεται.

Περιστάλ της γαστρεντερικής οδού

Η περισταλτικότητα των κοίλων οργάνων της ανθρώπινης γαστρεντερικής οδού (GIT) παίζει καθοριστικό ρόλο στην πέψη και την κίνηση των τροφίμων από το άνω προς το κάτω. Ταυτόχρονα, οι περισταλτικές συστολές δεν είναι ο μόνος τύπος κινητικής δραστηριότητας των περισσότερων από αυτά τα όργανα. Για καθένα από αυτά, ο ρόλος της περισταλτικότητας και η συμβολή του στη συνολική κινητική δραστηριότητα είναι διαφορετικοί.

Με την περισταλτική συστολή των πεπτικών οργάνων εννοείται συγχρονισμένες συσπάσεις του τοιχώματος του οργάνου, που εκτείνονται από την «είσοδο» έως την «έξοδο» και μετακινώντας το χωνευμένο φαγητό σε έναν βαθμό ή άλλο. Για σωληνοειδή όργανα (δηλαδή, όλα τα όργανα του πεπτικού σωλήνα εκτός από το στομάχι), θεωρείται ότι οι περισταλτικές συστολές καλύπτουν πλήρως ή σχεδόν πλήρως τον αυλό του οργάνου.

Η περισταλτική ονομάζεται συστολή σαν το κύμα των εντερικών τοιχωμάτων (λεπτή και παχιά), η οποία οδηγεί στην κίνηση τροφής, χυμού ή περιττωμάτων προς μία κατεύθυνση. Η περισταλτική είναι μια αντανακλαστική δράση στην οποία εμπλέκονται οι εντερικές μυϊκές ίνες. Η συντονισμένη κίνηση τους, που ελέγχεται από το νευρικό σύστημα, δημιουργεί ένα συσταλτικό κύμα. Η συχνότητα σχηματισμού τέτοιων κυμάτων σε διαφορετικά μέρη του εντέρου είναι διαφορετική. Η περισταλτικότητα εμφανίζεται συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης πεπτικής περιόδου.

Με αυτόν τον όρο εννοείται ρυθμικές συσπάσεις των μυϊκών τοιχωμάτων των εντέρων, συμβάλλοντας στην κίνηση των μαζών των τροφίμων από το λεπτό τμήμα στο παχύ. Αυτός ο παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες αφομοίωσης των θρεπτικών συστατικών και της απέκκρισης των απορριμμάτων από το σώμα..

Οι ίνες λείου μυός που υπάρχουν στο εντερικό τοίχωμα εμπλέκονται σε περισταλτικές συστολές. Το ένα στρώμα βρίσκεται κατά μήκος, το άλλο εγκάρσια. Οι συνεπείς συστολές συμβάλλουν στη δημιουργία κυμάτων των οποίων η συχνότητα σε διαφορετικά μέρη του σώματος είναι διαφορετική. Αρκετοί τύποι συσταλτικών κινήσεων απλώνονται στο λεπτό έντερο, οι οποίοι διαφέρουν ως προς την ταχύτητα. Μπορούν να είναι αργές, μεσαίες και γρήγορες. Συχνά εμφανίζονται πολλοί τύποι κυμάτων ταυτόχρονα.

Οι μάζες των τροφίμων κινούνται αργά κατά μήκος του παχέος εντέρου, τα περισταλτικά κύματα σε αυτήν την ενότητα έχουν τη χαμηλότερη ταχύτητα. 1-2 φορές την ημέρα στο σώμα υπάρχουν γρήγορες συστολές που συμβάλλουν στην κίνηση των περιττωμάτων προς τον πρωκτό. Η περισταλτικότητα του παχέος εντέρου βασίζεται στο αντανακλαστικό που συμβαίνει όταν η τροφή εισέρχεται στο στομάχι. Η κανονική συχνότητα συστολών του δωδεκαδακτύλου είναι 10 φορές το λεπτό, μικρή - 9-12 και παχύ έντερο - 3-4. Όταν το φαγητό κινείται προς τον πρωκτό, η ένδειξη συχνότητας αυξάνεται σε 12.

Η αδύναμη περισταλτική βοηθά στην επιβράδυνση της διαδικασίας αφομοίωσης των θρεπτικών ουσιών, καθιστά δύσκολη την κίνηση των κοπράνων προς το ορθό. Τα υπολείμματα των ακατέργαστων τροφών, των περιττωμάτων και των τοξινών διατηρούνται στο σώμα, δηλητηριάζοντας σταδιακά και δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τη διάδοση παθογόνων μικροοργανισμών..

Η παραβίαση της εντερικής κινητικότητας είναι η αιτία των περισσότερων παθολογιών του πεπτικού συστήματος, που χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση δυσκοιλιότητας και διάρροιας, κοιλιακού πόνου, ελκών και καλοήθων νεοπλασμάτων.

Η φυσιολογική κινητικότητα των συσπάσεων είναι δυνατή λόγω της παρουσίας ινών λείου μυός στα εντερικά τοιχώματα. Βρίσκονται σε διάφορα στρώματα, μερικά κατά μήκος και άλλα εγκάρσια. Λόγω συστηματικών συστολών, δημιουργούνται κύματα διαφορετικών εντάσεων. Σε διάφορα μέρη του εντέρου, η ταχύτητα κίνησης των μαζών των τροφίμων είναι διαφορετική.

Κανονικά, ο αριθμός των συσπάσεων ανά λεπτό είναι 10 φορές στο δωδεκαδάκτυλο, στο λεπτό έντερο - 9-12, στο μεγάλο - 3-4.

Η εντερική κινητικότητα λειτουργεί όχι μόνο μετά το φαγητό, αλλά και συνεχώς, ακόμη και τη νύχτα. Αρκετές φορές την ημέρα, εμφανίζονται ταχείες συστολές που προωθούν το περιεχόμενο του εντέρου στον πρωκτό. Τα προβλήματα με τα κόπρανα συχνά αποδεικνύονται ως το πρώτο ανησυχητικό σημάδι της περισταλτικότητας, ιδιαίτερα της δυσκοιλιότητας, όταν η κινητικότητα δεν φτάνει στην επιθυμητή ταχύτητα και τα ζωτικά προϊόντα δεν φτάνουν στο ορθό.

Κανονική περίσταση

Ο ρυθμός συστολής των μυών του λεπτού εντέρου διαφέρει από αυτόν του παχέος εντέρου. Ανάλογα με την κατάσταση, ο πολτός των τροφίμων μπορεί να κινηθεί με ρυθμό μείωσης των τοιχωμάτων του λεπτού εντέρου από 8 σε 10 φορές ανά λεπτό. Στο παχύ έντερο, όπου σχηματίζονται περιττώματα, ο ρυθμός συστολής είναι μικρότερος και κυμαίνεται από 3 έως 4 φορές ανά λεπτό. Οι παθολογικές αλλαγές που οδηγούν σε επιτάχυνση ή επιβράδυνση των συστολών οδηγούν σε προβλήματα με τις κινήσεις του εντέρου (διάρροια ή δυσκοιλιότητα).

Σχετικό βίντεο:

Αυτό που οδηγεί σε παραβίαση της περισταλτικότητας

Υπάρχουν πολλοί λόγοι (από μικρούς έως σοβαρούς) που οδηγούν σε μειωμένη κινητική ικανότητα:

 • μια αλλαγή στη διατροφή και την ανισορροπία του νερού.
 • σταθερό άγχος
 • κακές συνήθειες;
 • παρενέργειες ορισμένων φαρμάκων
 • εντερική λοίμωξη
 • μεταφερόμενες επεμβάσεις στον πεπτικό σωλήνα.
 • ελμινθικές προσβολές;
 • εγκυμοσύνη;
 • ογκολογικές παθήσεις του εντέρου κ.λπ..

Κατά κανόνα, η παραβίαση της περισταλτικής υπό μορφή διάρροιας ή δυσκοιλιότητας είναι απλώς ένα σύμπτωμα μιας ασθένειας. Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου είναι ένα παράδειγμα παραβίασης της νευρικής και χυμικής ρύθμισης. Με αυτό, υπό την επίδραση αρνητικών συναισθημάτων, η κινητική και απορροφητική λειτουργία του εντέρου αλλάζει, η οποία συνοδεύεται από δυσκοιλιότητα και διάρροια.

Η μακροχρόνια διάρροια είναι μια κατάσταση όχι χωρίς ίχνος για την υγεία, η οποία συνεπάγεται την απώλεια ηλεκτρολυτών, υγρών, οδηγεί σε παραβίαση της ισορροπίας των ορυκτών στο σώμα και συμβάλλει στην αφυδάτωση..

Βελτιωμένη και εξασθενημένη περισταλτικότητα

Η αυξημένη εντερική κινητικότητα συμβαίνει όταν η συστολή του εντερικού τοιχώματος συμβαίνει πολύ συχνά. Ως αποτέλεσμα, τα τρόφιμα δεν έχουν χρόνο για πλήρη πέψη, και χρήσιμα ιχνοστοιχεία που λαμβάνονται με τρόφιμα δεν έχουν χρόνο για πλήρη πέψη. Εξαιτίας αυτού, οι μάζες των τροφίμων εισέρχονται στον πρωκτό με δυσκολία, γεγονός που προκαλεί δυσκοιλιότητα. Και επίσης υπάρχει έλλειψη πολλών θρεπτικών συστατικών.

Η εξασθενημένη εντερική κινητικότητα δεν είναι λιγότερο σοβαρή παραβίαση, στην οποία ο αριθμός των συσπάσεων των εντερικών τοιχωμάτων συμβαίνει λιγότερο συχνά από το κανονικό. Ως αποτέλεσμα του ανεπαρκούς ρυθμού, τα τρόφιμα παραμένουν στα έντερα περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο. Οι συνέπειες είναι ίδιες όπως στην περίπτωση της αυξημένης περισταλτικότητας: εμφανίζεται δυσκοιλιότητα, άλλες διαταραχές στην πεπτική οδό.

Οι αιτίες όλων των τύπων παραβιάσεων μπορεί να είναι οι ίδιοι παράγοντες. Τόσο η αυξημένη όσο και η αποδυναμωμένη περισταλτικότητα οδηγούν σε επιπλοκές, διαταραχές στην πέψη των τροφίμων και στην απορρόφηση χρήσιμων ιχνοστοιχείων.

Ατονία του εντέρου ή εξασθένιση της περισταλτικότητας

Το Atony που μεταφράζεται από τα λατινικά σημαίνει έλλειψη τόνου. Ο ατονισμός του εντέρου σχετίζεται με απώλεια μυϊκού τόνου, με αποτέλεσμα υπερβολική χαλάρωση του εντέρου, οδηγώντας σε δυσκοιλιότητα. Συχνά η αιτία της απώλειας τόνου είναι ένα σφάλμα στη χρήση τροφίμων με ανεπαρκή περιεκτικότητα σε ίνες. Επιπλέον, υπάρχουν ψυχογενείς, ενδοκρινικές, τοξικές αιτίες ατονίας και δυσκοιλιότητας.

Το Atony του εντέρου είναι υπό αμφισβήτηση εάν ένα άτομο δεν έχει αδειάσει τα έντερα για περισσότερο από 2 ημέρες. Τα προφανή συμπτώματα της δυσκοιλιότητας περιλαμβάνουν:

 • κοιλιακό άλγος;
 • φούσκωμα, μετεωρισμός
 • γενική δυσφορία
 • μειωμένη όρεξη.

Η καθυστέρηση των κοπράνων δεν περνά χωρίς ίχνος: σχηματίζονται πέτρες κοπράνων, η παθογόνος μικροχλωρίδα πολλαπλασιάζεται. Επιβλαβείς ουσίες εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος, δηλητηριάζοντας το σώμα. Στο πλαίσιο της δυσκοιλιότητας, ο εντερικός βλεννογόνος γίνεται φλεγμονή, η βιοκίνωση των ωφέλιμων μικροοργανισμών διαταράσσεται, η οποία προδιαθέτει για την ανάπτυξη καρκίνου του εντέρου.

Κανονική κινητικότητα

Η μυϊκή μεμβράνη του εντέρου αποτελείται από δύο στρώματα, τα οποία διαφέρουν ως προς τη θέση των ινών: το διαμήκη εξωτερικό και κυκλικό εσωτερικό. Οι συντονισμένες μυϊκές συστολές παρέχουν κινήσεις του εντέρου.

Τύποι φυσιολογικών συστολών

 1. Ρυθμική τμηματοποίηση. Όταν λειτουργούν κυκλικές ίνες, τα εντερικά περιεχόμενα διαιρούνται διαδοχικά σε τμήματα, αναμιγνύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με χωνευτικούς χυμούς.
 2. Εκκρεμές - κίνηση του κομματιού τροφής μπρος-πίσω.
 3. Κυματιστή περισταλτική - προωθήστε τα χωνευμένα τρόφιμα προς την έξοδο. Τα κύματα είναι αργά (ταχύτητα 0,1-0,3 cm / s) και γρήγορα (ταχύτητα έως 21 cm / s).
 4. Οι τονωτικοί - διαμήκεις μύες συστέλλονται και περιορίζουν τον εντερικό αυλό.

Κανονισμός λειτουργίας

Η εντερική κινητικότητα είναι το αποτέλεσμα της συντονισμένης εργασίας των ορμονών, του αυτόνομου και του κεντρικού νευρικού συστήματος:

 • κύτταρα του νευρομυϊκού πλέγματος του εντερικού τοιχώματος παρέχουν ρυθμική δραστηριότητα στο βάθος.
 • η κινητικότητα ενισχύεται από τη δράση των προϊόντων κατανομής των τροφίμων.
 • ερεθισμός των ορθικών υποδοχέων αναστέλλει την κινητικότητα των άνω τμημάτων.
 • Η πρόσληψη τροφής επιβραδύνεται πρώτα ανακλαστικά και στη συνέχεια διεγείρει τη κινητική δραστηριότητα του εντέρου.
 • ορμόνες που ενισχύουν την κινητικότητα: γαστρίνη, ισταμίνη, αγγειοπιεσίνη;
 • ορμόνες που μειώνουν την κινητικότητα: εκκριτίνη, ένα αγγειοδραστικό εντερικό πεπτίδιο.

Με την κανονική κινητική λειτουργία του εντέρου, η διαδικασία πέψης διαρκεί από 1 έως 3 ημέρες.

Μειωμένες κινητικές δεξιότητες

Η μείωση της κινητικότητας οδηγεί σε μια σπάνια και ανεπαρκή κίνηση του εντέρου. Εμφανίζεται χρόνια δυσκοιλιότητα.

Συμπτώματα

 • αφόδευση λιγότερο από μία φορά κάθε 3 ημέρες.
 • στερεά κόπρανα σε μικρές ποσότητες.
 • την ανάγκη να πιέζουμε σκληρά κατά τη διάρκεια των κινήσεων του εντέρου.
 • πόνος στο στομάχι
 • φούσκωμα
 • μειωμένη όρεξη
 • ευερεθιστότητα, υπνηλία.

Αιτίες

 1. Μη ισορροπημένη διατροφή - έλλειψη φυτικών ινών, υπερβολικοί υδατάνθρακες, πολτοποιημένα τρόφιμα, κακή δοσολογία κατανάλωσης.
 2. Ελλειψη άσκησης. Με έναν καθιστικό τρόπο ζωής, ο τόνος των λείων μυών μειώνεται.
 3. Εγκυμοσύνη. Η ορμόνη προγεστερόνη χαλαρώνει τους λείους μυς. Το 50% των γυναικών πάσχουν από δυσκοιλιότητα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
 4. Ηλικιωμένη ηλικία. Περισσότερο από το 60% των ατόμων άνω των 65 ετών έχουν προβλήματα με τα κόπρανα. Με την ηλικία, μειώνεται η ευαισθησία των υποδοχέων του εντερικού τοιχώματος, μειώνεται η λειτουργία των νευρικών κυττάρων που ρυθμίζουν την κινητικότητα.
 5. Κληρονομικότητα. Η τάση για εντερική ατονία είναι κληρονομική. Εάν οι γονείς υποφέρουν από δυσκοιλιότητα, η πιθανότητα προβλημάτων με κόπρανα στα παιδιά φτάνει το 52%.
 6. Παρενέργεια των ναρκωτικών. Παρασκευάσματα σιδήρου, αντικαταθλιπτικά, αντισπασμωδικά, αντικαρκινικά φάρμακα αναστέλλουν την εντερική κινητικότητα.
 7. Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου με τάση δυσκοιλιότητας είναι μια λειτουργική ασθένεια του πεπτικού συστήματος που σχετίζεται με παραβίαση της αυτόνομης ρύθμισης. Τα κύρια συμπτώματα είναι κοιλιακό άλγος και διαταραχές των κοπράνων. Χρόνιες ασθένειες: σκληρόδερμα, υποθυρεοειδισμός, διαβήτης.

Βελτιωμένη κινητικότητα

Με υψηλή κινητική δραστηριότητα του εντέρου, η τροφή βρίσκεται στο σώμα για λιγότερο από μια ημέρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν έχει χρόνο να αφομοιώσει πλήρως και να αφομοιωθεί. Εμφανίζεται διάρροια.

Συμπτώματα

 • χαλαρά κόπρανα από 3 φορές την ημέρα.
 • κομμάτια ακατέργαστων τροφίμων στα κόπρανα.
 • κράμπες στον κοιλιακό πόνο
 • σημάδια αφυδάτωσης: δίψα, ξηροστομία, μειωμένη ελαστικότητα του δέρματος, καρδιακή ανεπάρκεια.

Αιτίες

 1. Λάθη στη διατροφή - περίσσεια ακατέργαστων άπεπτων τροφίμων, λιπών.
 2. Φάρμακα - υπερβολική δόση καθαρτικών, μια παρενέργεια των αντιβιοτικών.
 3. Φλεγμονή διαφορετικών τμημάτων του εντέρου. Με εντερίτιδα και κολίτιδα, αυξάνεται η ευαισθησία των υποδοχέων της βλεννογόνου.
 4. Οξείες εντερικές λοιμώξεις. Οι τοξίνες των παθογόνων βακτηρίων και των ιών ερεθίζουν το εντερικό τοίχωμα.
 5. Ελμινθίαση. Τα παράσιτα επηρεάζουν μηχανικά το εντερικό τοίχωμα, απελευθερώνουν επιβλαβείς ουσίες.
 6. Νευρική ένταση. Οι ορμόνες του στρες ενεργοποιούν την περισταλτικότητα, εμφανίζεται διάρροια - «αρκούδα της αρκούδας».
 7. Χρόνιες παθήσεις του ήπατος και του παγκρέατος. Η πέψη διαταράσσεται, ο όγκος του εντερικού περιεχομένου αυξάνεται, η περισταλτική αύξηση ανακλαστικά.
 8. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου με τάση διάρροιας - μια μορφή της νόσου στην οποία παρατηρούνται χαλαρά κόπρανα με περισσότερο από το 25% των κινήσεων του εντέρου.

Ποιες είναι οι συνέπειες της εντερικής κινητικότητας

Η κακή εντερική κινητικότητα συμβάλλει στη στασιμότητα των περιττωμάτων. Ως αποτέλεσμα, τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται ενεργά εκεί και αρχίζουν οι διαδικασίες αποσύνθεσης. Οι προκύπτουσες τοξίνες απορροφώνται στην κυκλοφορία του αίματος και εισέρχονται σε διάφορα όργανα, διαταράσσοντας τη λειτουργία τους..

Πρώτα απ 'όλα, το ήπαρ υποφέρει. Λαμβάνοντας αυξημένο φορτίο, δεν αντιμετωπίζει τη λειτουργία φιλτραρίσματος. Τα σημάδια δηλητηρίασης του σώματος αυξάνονται: πονοκεφάλους, λήθαργος, υπνηλία, μειωμένη διάθεση, επιδείνωση της κατάστασης του δέρματος στα μαλλιά, εμφάνιση ακμής και άλλα εξανθήματα.

Η αντίστροφη περισταλτικότητα του λεπτού εντέρου και του στομάχου μπορεί να οδηγήσει σε καούρα, ρέψιμο και έμετο. Έντονες και συχνές συσπάσεις τοίχων προκαλούν διάρροια, η οποία είναι επικίνδυνη από την αφυδάτωση.

Με μεγάλη απώλεια υγρών, ρίγη, ταχυκαρδία, ζάλη αναπτύσσεται. Εάν δεν παρέχεται ιατρική περίθαλψη, αυτές οι καταστάσεις εξελίσσονται σε δύσπνοια, σπασμούς, έμετο, αυξημένο καρδιακό ρυθμό.

Μια άλλη επιπλοκή της αυξημένης εντερικής κινητικότητας είναι η ανεπαρκής απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή των μεταβολικών διεργασιών στο σώμα.

Είναι Σημαντικό Να Ξέρετε Για Τη Διάρροια

Στην πρακτική της θεραπείας των πρωκτολογικών ασθενειών, συχνά εμφανίζεται μια φλεγμονώδης διαδικασία στην πρωκτική περιοχή ή πρωκτίτιδα.

Όλο το περιεχόμενο iLive ελέγχεται από ιατρικούς εμπειρογνώμονες για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή ακρίβεια και συνέπεια με τα γεγονότα..Έχουμε αυστηρούς κανόνες για την επιλογή πηγών πληροφοριών και αναφέρονται μόνο σε αξιόπιστους ιστότοπους, ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και, εάν είναι δυνατόν, αποδεδειγμένη ιατρική έρευνα.